ใกล้กันเข้ามาแล้ว สำหรับเทศกาลประจำปีที่หลายๆ คนรอคอย สำหรับ “เทศกาลลอยกระทง” โดยในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 พ.ย. 2564

สำหรับ 31 จุดลอยกระทงทั่วทั้ง กทม. มีทั้งหมดดังนี้
1.สวนทวีวนารมย์
2.สวนธนบุรีรมย์
3.สวนบางแคภิรมย์
4.สวนหลวงพระราม 8
5.สวนลุมพินี
6.สวนสันติภาพ
7.สวนวารีภิรมย์
8.สวนกีฬารามอินทรา
9.สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
10.อุทยานเบญจสิริ
11.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
12.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
13.สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71
14.สวนหนองจอก
15.สวนราษฎร์ภิรมย์

16.สวนบึงกระเทียม
17.สวนพระยาภิรมย์
18.สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ
19.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
20.สวนพระนคร
21.สวน 60 พรรษาฯ
22.สวนวนธรรม
23.สวน 50 พรรษาฯ
24.สวนเสรีไทย
25.สวนนวมินทร์ภิรมย์
26.สวนจตุจักร
27.สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
28.สวนสราญรมย์
29.สวนรมณีนาถ
30.สวนสันติชัยปราการ
31.คลองโอ่งอ่าง..