สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,855 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 6,631 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 224 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,022,117 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,655 ราย หายป่วยสะสม 1,913,428 ราย กำลังรักษา 89,821 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 51 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,305 ราย