เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยหลังนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนปลูกกัญชาและกัญชง ว่า เป็นการสานต่อและส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนและประชาชนที่สนใจปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ และพัฒนานำผลิตภัณฑ์เข้าสู่สนามการแข่งขันทั้งในเวทีระดับประเทศและเวทีโลก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งต่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศมีความมั่นคง รองรับนโยบายเปิดประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัด

ทั้งนี้ บุรีรัมย์เป็นแหล่งปลูกพืชกัญชาและกัญชงที่สำคัญของประเทศ จึงเป็นวัตถุดิบที่จังหวัดส่งเสริมให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ และนำไปผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบต่าง ๆ อย.ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิตและแปรรูปกัญชากัญชง 2 แห่ง คือ ที่วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์ ซึ่งมีการปลูกกัญชาในระบบควบคุมแสงในอาคาร (Indoor) และปลูกในโรงเรือนป้องกันแมลง (กรีนเฮาส์) โดยจะมีขยายแปลงปลูกในระบบเปิด (Outdoor) เพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคอีสาน จะได้ลดต้นทุนการปลูกและแปรรูป ช่วยให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน และที่บริษัท สยาม เรวะ (2020) จำกัด ได้รับอนุญาตปลูกกัญชงรายแรกของจังหวัดในแบบระบบปิด นอกจากนี้ อย.ได้ศึกษาถึงการนำน้ำกัญชาไปผสมกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกิน ที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ทาง อย. ยินดีส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในการผลิตลูกชิ้นเพื่อให้ปลอดภัย และขอยืนยันว่าลูกชิ้นยืนกินผสมน้ำจิ้มกัญชา ไม่อันตรายแต่อย่างใด