เมื่อวันที่ 20 พ.ย. สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ ติดเชื้อใหม่ 441 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 38,725 ราย เสียชีวิตสะสม 267 ราย โดยพบว่าผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ อ.สิชล อำเภอเดียวยอดเพิ่ม 111 ราย อ.เมือง 109 ราย อ.ทุ่งสง 44 ราย อ.ชะอวด 25 ราย และ อ.ท่าศาลา 22 ราย ส่วนที่เหลือกระจายในพื้นที่อำเภอต่างๆ โดยมีคลัสเตอร์ใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจากหมู่บ้าน/ชุมชนชาวประมงบ้านฝ่ายท่า หมู่ 1 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยล่าสุดนายไกรศร วิศิษฏ์วง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งปิดหมู่บ้านชาวประมงคลัสเตอร์ใหญ่ดังกล่าว โดยปิดเส้นทางห้ามเดินทางเข้าออกชุมชนบ้านฝายท่าหมู่ 1 ต.ทุ่งใส อ.สิชล อย่างเด็ดขาดเป็นระยะเวลา 7 วัน เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดไม่ให้ลามขยายออกนอกพื้นที่

ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกภายในหมู่บ้านชาวประมงในพื้นที่บ้านฝ่ายท่าหมู่ 1 ต.ทุ่งใส หลังพบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในชุมชุนมีผลติดเชื้อและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก โดยล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเพิ่มวันนี้อีก 35 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อเฉพาะหมู่บ้านนี้สูงเกือบ 100 ราย ส่งผลให้วันนี้อำเภอสิชลพบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดใน 23 อำเภอ เฉพาะอำเภอสิชล มียอดรวมสูงถึง 111 ราย และวันนี้ได้มีการระดมฉีดวัคซีนให้ชาวบ้าน แรงงานต่างด้าว ที่วัดสุชน ต.ทุ่งใส นอกจากนี้ยังทีมสาธารณสุขอำเภอสิชล ยังบุกฉีดให้ผู้ป่วยที่บ้านอีกด้วยและมีการตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

สำหรับคลัสเตอร์สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ภายใน จ.นครศรีธรรมราช นอกจากคลัสเตอร์หมู่บ้านชาวประมงบ้านฝายท่า อ.สิชล แล้ว ใน อ.สิชล ยังมีคลัสเตอร์ตำรวจนำผู้ต้องหาขึ้นศาลตำบลทุ่งปรัง คลัสเตอร์ งานศพ และคลัสเตอร์ร้านปูนปั้นไก่ (ของแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีย์) อ.สิชล อีกด้วย ส่วนพื้นที่อื่นๆ อาทิ คลัสเตอร์วงสันทนาการ คลัสเตอร์งานศพ คลัสเตอร์ตลาดสด ในอำเภอทุ่งสงคลัสเตอร์เรือนจำอำเภอปากพนัง และคลัสเตอร์ไซค์งานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นต้น.