สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 22 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,428 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 5,875 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 553 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,042,146 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,882 ราย หายป่วยสะสม 1,937,379 ราย กำลังรักษา 85,768 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 49 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,436 ราย