หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ให้กับคนที่มีหนี้เสีย(NPL) บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank) ซึ่งล่าสุดบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM ได้ประกาศคุณสมบัติของคนที่จะเข้าร่วมโครงการแล้ว

คุณสมบัติ / เงื่อนไข มีดังนี้

1.เป็นหนี้เสีย(NPL) บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

2.ต้องเป็นลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนกันยายน 2564 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป)

3.ต้องเป็นหนี้เสียของบุคคลธรรมดาที่มีรายได้

4.อายุไม่เกิน 70 ปี

5.หนี้เสียรวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท

ประโยชน์ที่จะได้รับ?

-มาตรการจ่ายเท่าที่ไหว ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1-2% (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

-อัตราดอกเบี้ยจากเดิม 4-7% เป็นอัตราเดียว (Single Rate)  ที่ 5% ต่อปี

-ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการสมัคร ดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.เอกสารรายงานเครดิตบูโร (ลูกค้าคลินิกแก้หนี้ by SAM และประชาชนทั่วไปสามารถมาตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเองและรับรายงานผลได้ทันทีที่สำนักงาน “คลินิกแก้หนี้ by SAM”)

4.ใบเปลี่ยนชื่อสกุล(หากมี)

5.เอกสารแสดงรายได้

-กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

-กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้

ช่องทางการสมัคร คลินิกแก้หนี้

1.สมัครผ่านช่องทางออนไลน์

-เว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com

-แอดไลน์ @debtclinicbysam

-Facebook คลินิกแก้หนี้

2.สำนักงาน “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ที่ชั้น 4 (โซนลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  (สถานี BTS รัชโยธิน) เวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือลูกค้าจะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหรือมีผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบไม่เกิน 3 วันก่อนมาติดต่อที่สำนักงาน ซึ่งผลการตรวจดังกล่าว สามารถใช้แสดงได้ภายใน 1 สัปดาห์หากลูกค้าจำเป็นต้องเข้ามาติดต่อหลายครั้งในสัปดาห์นั้น

รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ของศูนย์การค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ การสแกนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า  การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่  การล้างมือด้วยแอกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร  เป็นต้น

3.ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนชนะหนี้ โทร 1443