เมื่อวันที่ 23 พ.ย. โรงพยาบาลบางจาก สมุทรปราการเปิด Walk-In ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” เข็ม 1 และ 2 เปิดรับวันละ 800 คน เช็กเงื่อนไขรายละเอียดที่นี่

โรงพยาบาลบางจาก สมุทราปราการ โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งให้บริการฉีดวัคซีน-19 แบบ Walk-In เข็มที่ 1 ไฟเซอร์ (Pfizer)  และ เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ (Pfizer) ในอีก 3 สัปดาห์ถัดไป ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 เริ่มเเจกบัตรคิว เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

จำนวน 800 คิว ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดชมนิมิตร)

สำหรับประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคอ้วน (น้ำหนัก มากกว่าหรือเท่ากับ  100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเลือดสมอง โรคเบาหวาน

2.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3. เด็กอายุ 12-18 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน

กรุณาเตรียม

1. สมุดฝากครรภ์เล่มสีชมพู

2. หลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เช่น ใบนัดการรักษา, ยารักษาโรค หรือนำซองยาที่มีชื่อของตัวเองมาด้วย

3. บัตรประชาชนตัวจริง

4. ปากกาส่วนตัว