ไม่ใช่แค่สวนไม้ด่างแต่เป็น ”ธนาคารต้นไม้” การลงทุนแนวใหม่ ผลตอบแทนสูงที่ไม่มีใครเหมือน ว่ากันว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิด ประตูอีกบานมักจะเปิดขึ้นเสมอ เปรียบเทียบกับ ภาคการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย ที่เจอพิษของโควิด-19 เข้าไป แล้วยังไม่มีทีท่าจะฟื้นตัวง่ายๆ สองคู่หูเพื่อนซี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คุณพิม จุฑาทิพย์ ทวิสุวรรณ และคุณแซนด์ ฉัตร์ณพัฒน์ ฉายวัฒนะ ที่ถึงแม้ในวันนี้อาจจะยังไม่ได้กลับไปทำงานถี่อย่างเช่นเคย

แต่พื้นฐานเป็นผู้ชื่นชอบในการลงทุนในตลาดใหม่ๆ เป็นเดิมทุนอยู่แล้ว จึงพุดไอเดียในการทำสวนไม้ด่างกลางกรุงขึ้นมา เพราะเล็งเห็นช่องทางในการทำตลาดและลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยแรงสนับสนุนจากคุณพ่อของคุณพิม คุณอาภรณ์ ทวิสุวรรณ ข้าราชการเกษียณอายุ ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปลูกต้นไม้ จึงเป็นที่มาของสวน Eden•de•Plants (เอเดน•เดอ•แพล๊นท) ในทุกวันนี้

ที่มาที่ไปทำไปเราถึงเรียก “ธนาคารต้นไม้” สาเหตุจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบการลงทุนง่ายๆแบบนี้  เริ่มจากปี2020 เงินฝากออมทรัพย์ ปี2020 เฉลี่ย 0.5 พันธบัตรรัฐบาล รุ่นเราไม่ทิ้งกัน 5 ปี เฉลี่ย 2.40% พันธบัตรรัฐบาล รุ่นเราไม่ทิ้งกัน 10 ปี เฉลี่ย 3.00%  ต่อมาปี2021 เงินฝากออมทรัพย์ ปี 2021 เฉลี่ย 0.5 พันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ย 2.10 พันธบัตรรัฐบาล รุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ย 3.00% แตกต่างจากการลงทุนในไม้ด่าง

ยกตัวอย่างเช่น ต้นอิพิ มาร์เบิ้ล (Epipremnum marble) ที่ให้ดอกเบี้ยแบบงอกเงย ก้าวกระโดด ลงทุนคุ้มค่า ราคาใบละ 15,000 หากลงทุนปลูกต่อ ใบงอกเพิ่มก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 15,000 x จํานวนใบ เหมือนได้ดอกเบี้ยใบล่ะ 100% ไปเรื่อย ๆ  แต่ทั้งนี้ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง อาจมีราคาตลาดพันพวนได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาอย่างถี่ถ้วน ตลาดต้นไม้ด่างก็เช่นกัน ราคามีขึ้นและลง

แต่ข้อดีคือ เราสามารถเก็บไม้ไว้ขยายพันธุ์ตอนราคาลง และปล่อยออกสู่ตลาดตอนราคาขึ้นได้ จะเห็นได้จากสวนต่างๆ ที่ขยายเพาะพันธุ์มานาน หลายสิบปีแล้วยังทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นทางเลือกของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่น่าสนใจเป็นอย่างมากทางหนึ่ง

ทางสวน Eden•de•Plants (เอเดน•เดอ•แพล๊นท) มีการให้บริการหลากหลายรูปแบบนอกจากการแบ่งปันไม้ด่าง การให้คำแนะนำการเลี้ยงดู หรือการการค้นคว้าวิจัยสูตรดินที่มีประสิทธิภาพของตัวให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมที่นำไม้ด่างไปเพาะพันธุ์แล้ว หนึ่งในบริการที่โดดเด่นที่สุดคือ  การให้บริการส่งออกไม้ด่างไปยังต่างประเทศ ดูแลทุกขั้นตอน พร้อมให้ความช่วยเหลือให้พี่พี่น้องน้อง ทุกคนที่อยากจะส่งออกไม้ด่างแต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร จัดทำการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate; PC) ให้กับไม้ด่างหรือไม้เนื้อเยื่อ เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่ทางสวนยินดีพร้อมจะแบ่งปัน

มาจนถึงตอนนี้ทางสวน Eden•de•Plants (เอเดน•เดอ•แพล๊นท) ต้องขอแจ้งให้ทราบว่า มีความภูมิใจที่จะต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างดี ทั้งช่องทาง online และ การนัดหมายล่วงหน้า เข้าชมสวน  พูดคุย หรือ ปรึกษา ผ่านช่องทาง online ทั้ง Facebook/line@/Instagram @edendeplants ด้วยหัวใจของการบริการแด่ทุกท่าน