สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 28 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 5,854 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 5,397 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 457 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,077,950 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,354 ราย หายป่วยสะสม 1,979,430 ราย กำลังรักษา 79,250 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 30 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,707 ราย