เปิดรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งนายกอบต. (อย่างไม่เป็นทางการ) ในพื้นที่ภาคตะวันออก ตะวันตก และภาคกลางบางส่วน รวม 14 จังหวัด ซึ่งผลเลือกตั้ง อบต. อย่างเป็นทางการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นนทบุรี
นายปรีดา เชื้อผู้ดี ว่าที่ นายก อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ปทุมธานี
ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา ว่าที่ นายก อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง

สุพรรณบุรี
นายวศิน เจริญสุข ว่าที่ นายก อบต. สนามชัย อ.เมือง, นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร ว่าที่ นายก อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า

นครปฐม
นางสาวสุวรรณ มังน้อย ว่าที่ นายกอบต.บางแขม อ.เมือง, นายสมศักดิ์ สังข์แก้ว ว่าที่ นายกอบต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี, นายบุญสม จรดล ว่าที่ นายก อบต.สามพราน อ.สามพราน

ราชบุรี
นายอำนวย พระลักษณ์ ว่าที่ นายก อบต.ห้วยไผ่ อ.เมือง

สมุทรสงคราม
นายชนะ อินทรโชติ ว่าที่ นายก อบต.บ้านปรก อ.เมือง, นายทวีป อมศิริ ว่าที่ นายก อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา, นางสาว เรณู เล็กนิมิต ว่าที่ นายก อบต.บางคนที อ.บางคนที

กาญจนบุรี
นายประสาน สงวนพันธ์ ว่าที่ นายก อบต.บ้านเก่า อำเภอเมือง

สมุทรสาคร
นายอรุณ มาพิทักษ์ ว่าที่ นายก อบต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน, นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง ว่าที่ นายก อบต.โคกขาม อ.เมือง

อ่างทอง
นายสัมพันธ์ ทองลิ่ม ว่าที่ นายก อบต.บ้านแห อ.เมือง

พระนครศรีอยุธยา
นางจินตนา ทับทิมทอง ว่าที่ นายก อบต.ลำไทร อ.วังน้อย, นายอดิศักดิ์ บุญรอด ว่าที่ นายก อบต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา, นายศักราช อัมวงศ์ ว่าที่ นายก อบต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา, นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ว่าที่ นายก อบต.บ้านใหม่ อ.มหาราช, นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ ว่าที่ นายก อบต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา, นายพงษธร เขมภาคิน ว่าที่ นายก อบต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา, นายสมชาย ธาราพงศ์ ว่าที่ นายก อบต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา

ชลบุรี
นายอมตะ ใคร่ครวญ ว่าที่ นายก อบต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ, นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ ว่าที่ นายก อบต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

สระแก้ว
นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม ว่าที่นายก อบต.บ้านแก้ง อ.เมือง

นครนายก
นายสมพงษ์ สายทอง ว่าที่ นายก อบต.ปากพลี อ.ปากพลี, นายเชาวลิต ภูมี ว่าที่ นายก อบต.ดอนยอ อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา
นายทนงศักดิ์ จามิกรณ์ ว่าที่ นายก อบต.พนมสารคาม,นายมาโนช สุขโขใจ ว่าที่ นายก อบต.สิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์.