เมื่อวันที่ 29 พ.ย. นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการกำหนดมาตรการในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกา หลังจากองค์การอนามัยโลกได้ออกแถลงการณ์พบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ในประเทศในแอฟริกา ว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา โดยให้ระบบไทยแลนด์ พาส (Thailand Pass) จะระงับการลงทะเบียนชั่วคราวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศ ได้แก่ บอตสวานา (Botswana) เอสวาตินี (Eswatini) เลโซโท (Lesotho) มาลาวี (Malawi) โมซัมบิก (Mozambique) นามิเบีย (Namibia) แอฟริกาใต้ (South Africa) ซิมบับเว (Zimbabwe) สําหรับบุคคลที่มาจาก 8 ประเทศนี้ที่ได้รับไทยแลนด์ พาส คิวอาร์โค้ดแล้ว หากเดินทางถึงประเทศไทยก่อนวันที่ 1 ธ.ค. 2564 จะต้องกักตัว 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง แต่หากมีกําหนดเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป จะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไทย

นายธานี กล่าวอีกว่า สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 8 ประเทศข้างต้น สามารถเดินทางกลับประเทศไทยจากประเทศต้นทางที่ตนเองพำนักโดยสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (Ethiopian Airlines) ได้ โดยสายการบินจะให้บริการเที่ยวบิน ET608 เข้าประเทศไทยทุกวันพุธ (วันที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 ธ.ค.2564) โดยออกจากกรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย เวลา 00.10 น. (ตามเวลาเอธิโอเปีย) และจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.10 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในวันเดียวกัน โดยผู้เดินทางทุกคนในกรณีนี้ต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน  ทั้งนี้ ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (ซีโออี) ผ่านทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/newvirus  แต่ในกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อสายด่วน (hotline) ของสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ที่ 1.สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ (ดูแลบอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี นามิเบีย แอฟริกาใต้ ซิมบับเว) โทร. +27 (0) 829236179  และ 2.สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาปูโต ประเทศโมซัมบิก โทร. +285 87 788 9902

นายธานี กล่าวว่า สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่มีประวัติพำนักหรือเดินทางจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคแอฟริกา นอกเหนือจากในรายชื่อ 8 ประเทศนี้ ในช่วง 21 วันก่อนเข้าไทย  ระบบไทยแลนด์ พาส จะรับการลงทะเบียนและอนุมัติการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เฉพาะในรูปแบบ Alternative Quarantine (AQ) เท่านั้น  โดยผู้ที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป จะต้องกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 3 ครั้ง ส่วนผู้ที่เดินทางเข้าไทยในระหว่างวันที่ 15 พ.ย.-5 ธ.ค.2564 นอกจากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ลงทะเบียนเดินทางเข้ามาแล้ว จะต้องให้เจ้าหน้าที่ติดตามคุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน หรือตามจำนวนวันที่พำนักกรณีน้อยกว่า 14 วัน โดยหากมีอาการให้ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ส่วนบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางจากประเทศในกรณีข้างต้น กรุณาติดต่อขอรับคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตไทย/สถานกงสุลใหญ่ไทย ในประเทศที่ตัวเองพำนัก อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวได้มีการประกาศในระบบ Thailand Pass (https://tp.consular.go.th) ด้วยแล้ว หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Thailand Pass สามารถติดต่อหมายเลขสายด่วนได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข +66 25728442, +66 6520547-9