สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 30 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,306 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,183 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 123 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,087,009 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,407 ราย หายป่วยสะสม 1,992,002 ราย กำลังรักษา 75,673 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 37 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,771 ราย