จากกรณีหลังจากการปิดหีบบัตรเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จ.สระแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พย. ที่ผ่านมา โดยจ.สระแก้ว มีผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ มากถึงร้อยละ 74.83 จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 315,019 คน ใช้สิทธิ 235,742 คน โดยมีผู้สมัครสมาชิก อบต.สระแก้ว หมู่ 13 บ้านหนองปรือ ได้คะแนนเสียงเท่ากัน คือ 142 คะแนน ระหว่างผู้สมัครสมาชิกเบอร์ 1 นายธีระวัฒน์ ฉลาดจิตร์ และ ผู้สมัครเบอร์ 2 นายมนตรี รอหัน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์ ปลัด อบต.สระแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สระแก้ว เปิดเผยว่า ในเขต อบต.สระแก้ว มีทั้งหมด 12 เขตเลือกตั้ง จากจำนวนผู้มีสิทธิ 3,494 คน ซึ่งหลังจากการนับคะแนน พบว่า หมู่ 13 บ้านหนองปรือ ผู้สมัครสมาชิก อบต.ได้คะแนนเท่ากันคือ 142 คะแนน โดยในหน่วยเลือกตั้งนี้ จำนวนผู้มีสิทธิ 332 คน ใช้สิทธิ 293 คน บัตรดี 284 ใบ บัตรเสีย 6 ใบ และไม่ลงคะแนน 3 ใบ

โดยตามระเบียบ พรบ.การเลือกตั้ง พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 181 – 183 กรณีผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันต้องใช้วิธีจับสลาก ทาง ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบต.สระแก้ว จะทำการจับสลากทั้งหมด 2 ครั้ง โดยในครั้งแรกทาง ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบต.สระแก้ว จะเป็นคนจับสลากเพื่อกำหนดว่า ใครจะเป็นคนจับสลากตามลำดับก่อนหลัง จากนั้นในการจับสลากครั้งที่ 2 จะมีการเขียนในสลากว่า “ได้รับการเลือกตั้ง” และ “ไม่ได้รับการเลือกตั้ง” โดยคนที่จับได้สลากได้ในอับดับแรกจะมีสิทธิเป็นคนจับสลากขึ้นมาก่อน หากใครจับสลากได้คำว่า ได้รับการเลือกตั้ง ถือว่าคนนั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต.สระแก้ว

หลังจากผ่านกระบวนการจับสลากแล้ว ปรากฏว่า ผู้สมัครเบอร์ 2 คือ นายมนตรี รอหัน จับสลากได้บัตร “ได้รับการเลือกตั้ง” จึงได้เป็นสมาชิก อบต.สระแก้ว เพื่อเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป และถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสีสันให้กับการเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครได้คะแนนเสียงเท่ากัน.