กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง ขร. ลงพื้นที่โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เส้นทางบางซื่อ-ตลิ่งชัน หลังรับรายงานจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ว่า เมื่อเวลา 11.30 น. ระบบการบังคับสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CBI) ขัดข้องที่สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการเดินรถจากส่วนกลางได้ ต้องหยุดให้บริการในสายตะวันตกชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ลักลอบตัดสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโทรคมนาคม และระบบ SCADA ของรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้ระดับดิน และบางส่วนไม่มีรั้วกั้นเขตระบบรถไฟฟ้า ทำให้ผู้บุกรุกสามารถเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าได้ รวมทั้งพบสิ่งของของผู้บุกรุกอยู่ใต้โครงสร้างทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ขร. ได้ประสานเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อพิจารณาเร่งรัดติดตั้งรั้วกั้นสองข้างทางรถไฟให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทำให้เป็นระบบปิดป้องกันผู้บุกรุก พร้อมทั้งผลักดันผู้บุกรุกที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวออกจากเขตระบบรถไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ

รวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ รฟฟท. เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหารูปแบบการจัดการเดินรถ เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ก่อนถึงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น โดยจัดการเดินรถแบบ 2 ขบวน วนไป-กลับ (Turn-Around) โดยมีการควบคุมการเดินรถจากส่วนกลางในช่วงสถานีกลางบางซื่อ-สถานีบางบำหรุ และควบคุมการเดินรถจากพื้นที่สถานี (Local Control) ช่วงสถานีบางบำหรุ-สถานีตลิ่งชัน เพื่อให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย ทำให้สามารถกลับมาให้บริการเดินรถได้อีกครั้งเมื่อเวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน รฟฟท. จะดำเนินการซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างเร่งด่วนต่อไป ควบคู่กับการจัดชุดลาดตระเวน เพื่อป้องกันการตัด/โจรกรรมสายไฟอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ขร. จะประสานรายละเอียดกับ รฟฟท. และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการจัดทำแผนรองรับผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/ขัดข้อง เพื่อให้บริการเดินรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพต่อไป.