เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า ที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกปากราง บ้านคลองหรั่ง หมู่ 2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง นางปรีดี คงเกลี้ยง ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองทรายขาว พระสำนักสงฆ์ธารทิพย์และชาวบ้านในพื้นที่ นำช้างที่มีอยู่ในหมู่บ้าน 3 เชือก เดินไปตามลำน้ำเหนือหมู่บ้าน มุ่งหน้าปากแพรกคลองทรายขาว ซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลลงมาจากเขาบรรทัด ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กม. เพื่อใช้กำลังคนและแรงงานช้างช่วยขุดและยกก้อนหินขนาดใหญ่ที่ขวางทางน้ำช่วงเกิดอุทกภัย ทำให้น้ำไหลเปลี่ยนทิศทางลงไปยังคลองทรายขาว เป็นเหตุให้แหล่งน้ำคลองปากรางที่ใช้เป็นน้ำประปาภูเขา และน้ำใช้เพื่อการเกษตรแห้งขอด ระบบประปาก็ไม่สามารถใช้การได้ จึงต้องใช้แรงงานคนและช้างช่วยกันขุดและยกก้อนหินที่ตกลงมาขวางทางน้ำคลองปากรางเพื่อให้น้ำไหลผ่าน

ทั้งนี้ชาวบ้านใช้เวลาขุดลอกเปิดทางน้ำต่อเนื่องมาแล้วหลายวัน ก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดทางน้ำก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องใช้ช้าง 3 เชือก คือ เจ้าโชค เจ้าโตเกียว และเจ้าตุ๊กตา ซึ่งเป็นช้างที่อยู่ในหมู่บ้านมานานกว่า 20 ปี และเจ้าของนำไปรับจ้างชักลากไม้ยางอยู่ที่ จ.สตูล เมื่อหมู่บ้านเกิดอุทกภัยจึงได้นำช้าง 3 เชือก เดินทางกลับมาช่วยชาวบ้านยกก้อนหิน และขุดทางน้ำ ใช้เวลา 4 วัน สามารถเปิดทางน้ำลงคลองปากรางได้สำเร็จ