เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้า หลัง เพจ เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan แจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบของ “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ภายหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร และคืนร่างกลับสู่ธรรมชาติในวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา ยังความเสียใจมาสู่ศิษยานุศิษย์และประชาชนเป็นจำนวนมากนั้น

-เปิดประวัติ ‘แม่ชีศันสนีย์’ จากอดีตนางงามมุ่งอุทิศตนให้พุทธศาสนา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. แฟนเพจ เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan ได้แจ้งกำหนดการเคารพกายสังขารของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ระบุว่า ด้วยประชาชนจำนวนมากมีความประสงค์จะขอเข้าเคารพกายสังขารของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เพื่อความสะดวกสำหรับทุกท่าน เสถียรธรรมสถานจึงเห็นสมควรที่จะเปิดให้ทุกท่านได้เคารพกายสังขารของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564-พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ากราบกายสังขารของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ โดยกำหนดเป็นรอบ รอบละ 15 คน
  2. กำหนดให้ยังคงมีพิธีสวดพระอภิธรรม (โดยคณะสงฆ์) ต่อไปสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในทุกวันอังคาร ตลอดปี พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. และเปิดให้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมได้ที่ line@sdsdnt
  3. กำหนดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรม (โดยคณะพุทธสาวิกาศีล 10 เสถียรธรรมสถาน) จัดขึ้นทุกวัน ในเวลา 18.00 น. ยกเว้นวันอังคาร ซึ่งมีพิธีสวดพระอภิธรรมโดยคณะสงฆ์ และเปิดให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการสวดอภิธรรมได้ที่ line@sdsdnt
  4. ในการร่วมงานสวดพระอภิธรรม ยังของดพวงหรีด แต่ขอเชิญชวนให้ใช้ ‘หรีดดอกไม้เทียน’ แทน ซึ่งสร้างขึ้นจากการภาวนาของลูกหลานของคุณยายจ๋า เพื่อรวบรวมการร่วมบุญสมทบการจัดสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ เพื่อสืบสานปณิธานงานสุดท้ายของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ติดต่อได้ที่ line@sdsgift
  5. สำหรับกำหนดการฌาปนกิจกายสังขารของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะขอเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ เสถียรธรรมสถานได้กำหนดมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ของเชื้อ Covid-19 โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนจำนวน 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง เหล่าศิษยานุศิษย์และคณะทำงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย..