เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมายและ อดีตกรรมการผู้ช่วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ถอดรหัสสัญญาณ”เรือแป๊ะ”จากรองนายกฯ วิษณุ

1. ท่านอาจารย์วิษณุเป็นผู้รอบรู้ในราชนิติและรู้กระจ่างเกี่ยวกับการเมืองในรัฐบาล ซึ่งมีปกติสงวนถ้อยคำ การพูดจามีความสุขุมลุ่มลึกรอบคอบรัดกุม

ดังนั้น การที่ท่านอาจารย์วิษณุแถลงอวยพรปีใหม่ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งยังห่างไกลจากช่วงใกล้ปีใหม่มาก จึงเป็นวาระพิเศษ

2. การที่ท่านอาจารย์วิษณุมาอวยพรปีใหม่ตั้งแต่ไก่โห่ โดยมีเนื้อหาการอวยพรที่จับความสำคัญได้ 2 เรื่องคือ

-จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ

-จะมีวาระสำคัญของประเทศหลายวาระ

จึงไม่เชิงเป็นการอวยพรปีใหม่และเห็นได้ถึงการส่งสัญญาณบางอย่างในสองเรื่องนี้ ส่วนเรื่องอื่นเช่นเรื่องโรคระบาดและวิกฤติทางเศรษฐกิจไม่ใช่สาระสำคัญเพราะคนทั้งประเทศรู้กระจ่างกันดีทุกคน

3. เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นก็น่าจะหมายถึงกำหนดระยะเวลา 8 ปีในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะครบในเดือนสิงหาคม 2565 เว้นแต่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเสียก่อน เช่น สภาล่มบ่อยครั้ง หรือรัฐบาลแพ้มติในกฎหมายสำคัญจนต้องยุบสภาหรือการพ้นจากตำแหน่งด้วยประการอื่นซึ่งมีอยู่หลายประการ

แต่จะเป็นประการไหนนั้น ท่านอาจารย์วิษณุคงทราบดีกว่าใคร

4. เรื่องวาระสำคัญของประเทศที่ชัดเจนแล้วก็คือ การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในราวเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีวาระงานสำคัญมาก ดังตัวอย่างที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในสมัยท่านโทนี่เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ราบรื่นเรียบร้อยเป็นเกียรติภูมิยิ่งใหญ่ของชาติที่ลือชามาถึงทุกวันนี้

5. นอกจากวาระสำคัญเรื่องเอเปคแล้ว จะมีเรื่องอื่นใดอีก?

บนผืนแผ่นดินยังไม่กระจ่าง แต่จากการโคจรของพระเคราะห์ในฟากฟ้านภากาศ บรรดาโหรผู้ปรีชาก็คาดหมายถึงวิถีแห่งฟ้าที่สำแดงให้ปรากฏ โดยการโคจรของทศเคราะห์ที่มีวาระสำคัญ 3 วาระ คือ

วาระที่ทศเคราะห์โคจรเรียงเป็นพระจันทร์ครึ่งซีก 2 ครั้งในภาคอายันสงกรานต์เหนือและครั้งหนึ่งมีพระจันทร์และพระพุธเป็นศูนย์พาหะนำหน้าทศเคราะห์ซึ่งหมายถึงอะไรบ้าง กระบี่เดียวดายยังไม่อาจเปิดเผยได้ และอีกวาระหนึ่งคือ วาระที่ทศเคราะห์โคจรเรียงเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวในภาคอายันสงกรานต์เหนือตั้งแต่ราศีเมษไปถึงราศีมังกรในเชิงมุม 90 องศา

ซึ่งทั้ง 3 วาระนี้จะเป็นวาระสำคัญของชาติบ้านเมือง ที่จะต้องติดตามความกระจ่างกันต่อไป

หรือว่านี่คือการส่งสัญญาณว่าเรือแป๊ะจะล่มแล้วฤาไฉน!!!!