น.ส.หทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชน (เลขสวย) จ.สุพรรณบุรี สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน หมวดอักษร “กพ” วิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์พิเศษ “New Normal Auction วิถีใหม่แห่งการประมูล” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดประมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.tabienrod.com และปิดการประมูลเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.64 โดยมียอดรวมการประมูลทั้งสิ้น 23,903,113 บาท

สำหรับความหมายของหมวดอักษรมีชื่อที่เป็นมงคลคือ “การงานก้าวไกล กำไรเพิ่มพูน” รูปแบบป้ายทะเบียนกราฟิก สีสันสวยงาม มีรูปภาพสัญลักษณ์ของเมืองสุพรรณบุรี รูปมังกรสวรรค์ที่บ่งบอกถึงความมีอำนาจ บารมี ความสุข และความปลอดภัย รายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำหรับใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่

โดยแผ่นป้ายประมูลทุกเลข ได้รับการเจริญพระพุทธมนต์และอธิษฐานจิต แผ่นป้ายทะเบียนรถทุกแผ่น ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ก็วรวิหาร โดยพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.3) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมพระเถราจารย์นั่งปรก 4 รูป ได้แก่ พระครูสุวรรณธรรมานุยุต (หลวงพ่อสมบุญ) วัดลำพันบอง, พระครูวิมลปริยัตยาภรณ์ (หลวงพ่อทองสุข), พระครูสังฆรักษ์สมาน ญาณวโร (หลวงปู่ธูป), พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ หรือ หลวงตาแดง เจ้าอาวาสวัดมะนาว, พระสมุห์อดิเรก อนุตตโร (พระอาจารย์อดิเรก) พร้อมพระสงฆ์ 9 รูป สำหรับเลขประมูลสูงสุดคือหมายเลข กพ 9999 นายชนภัทร เกษตรเจริญกิจ ชนะประมูลด้วยราคา ราคา 1,111,111 บาท