เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทุเลาการบังคับตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 387/2563 ลง 29 กรกฎาคม 2563 โดยให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ซึ่งถูกสำรองราชการอยู่นั้น ให้กลับเข้ามารับราชการในตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่า ได้รับทราบคำสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะดำเนินการตามคำสั่งของศาลปกครองกลางดังกล่าวตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป