เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. “มาร์ค-ภาวริสร์ พานิชประไพ ผุดไอเดียดีๆ ส่งท้ายปีร่วมกับเพื่อนๆ ด.ช.ณัฐสาร ศิริพิชญ์ตระกูล ด.ช.สิริศักดิ์ มาทอง และ ด.ช.พัสกร ไชยเทพ กลุ่ม Junior Chefs For Friends ร่วมกับ FOOD FOR GOOD ชวนทุกคนมาร่วมกันมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์ให้เพื่อนๆ ที่อยู่ห่างไกลใน 2 โรงเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา เพื่อฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ไปพร้อมกันๆ โดย มาร์ค-ภาวริสร์ เล่าถึงไอเดียว่า เพราะเป็นคนรักการทำอาหาร และเชื่อเหมือนกับ FOOD FOR GOOD ว่า โภชนาการที่ดีคือรากฐานของการเจริญเติบโต วาระคริสต์มาส และปีใหม่นี้ จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันที่จะเปลี่ยน การเลี้ยงครั้งนี้ ไม่จบแค่มื้ออาหาร ไม่ได้จบแค่ช่วงเทศกาล แต่จะทำให้น้องๆ และเพื่อน ๆ ที่ห่างไกลมีโภชนาการ และสุขภาพที่ดีขึ้น

มาร์ค เผยอีกว่า ทราบข้อมูล จาก FOOD FOR GOOD ว่าปัจจุบันนี้ 1 ใน 3 ของเด็กไทย หรือ 2.9 ล้านคน มีภาวะโภชนาการขาด/เกิน เพราะพวกเขาได้รับสารอาหารจำเป็นไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ร่างกายและสมองไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ซ้ำยังเป็นการปิดกั้นการเรียนรู้จึงตั้งใจระดมทุนจำนวน 300,000 บาท เพื่อทำให้เงินก้อนนี้สามารถดูแลเพื่อนๆได้ 2 โรงเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา โดยเงินจำนวนนี้จะนำมอบให้ FOOD FOR GOOD เพื่อดำเนินการตามกลไก 4 GOOD ดังนี้

GOOD FOOD สนับสนุนมื้ออาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน หลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายให้เด็กในโรงเรียนที่ห่างไกล ตลอดระยะเวลา 1 ปี


GOOD KNOWLEDGE ให้ครูได้รับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ จัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ครูสามารถส่งต่อความรู้ให้บุคลากรสู่รุ่นต่อไปได้ โดยตลอดโครงการจะได้รับคำปรึกษาจากนักโภชนาการจาก FOOD FOR GOOD เพื่อให้เพื่อนๆ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม


GOOD FARM สนับสนุนแหล่งอาหารที่ปลอดภัย เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อนำมาปรุงอาหาร จัดสร้างโรงเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดกองทุนหมุนเวียน สร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลแบบระยะยาว

GOOD HEALTH ติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน และทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มนักเรียนที่มี “ภาวะทุพโภชนาการ” และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง พร้อมทำงานเชื่อมต่อกับสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งหมด

นายภาวริสร์ เผยอีกว่า จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกับตนได้ที่ https://taejai.com/th/d/jrchefforfriend/ ผู้ที่บริจาคมากกว่า 300 บาท รับ mini cookies 1 กระปุก บริจาคมากกว่า 3,000 บาทได้รับ mini cookies 6 กระปุก และหมวก 2 ใบ บริจาคมากกว่า 1,200 บาทได้รับ mini cookies 2 กระปุก และหมวก 1 ใบ จำกัดคุกกี้ 200 กระปุกเท่านั้น