เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. น.ส.สุภา ด้วงนุ้ย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจาก น.อ.ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ศรชล.ภาค 3 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศรชล.ภาค 3 (รอง ผอ.ศรชล.จว.สต. ศรชล.ภาค 3/ผบ.นก.กมต.ศรชล.ภาค 3) ว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้ตรวจพบฝูงโลมาขนาดใหญ่ว่ายน้ำกันเป็นฝูงอยู่ที่บริเวณพิกัด ละติจูด 06 องศา 59 ลิปดา 158 พิลิปดา เหนือและลองติจูดที่ 99 องศา 20 ลิปดา 488 พิลิปดา ตะวันออก ระยะห่างจากฝั่ง ประมาณ 17.81ไมล์ทะเล (ที่บริเวณระหว่างเกาะตะรุเตา กับ เกาะบุโหลนเล)

โดยมีฝูงโลมาส่วนล่วงหน้านำฝูงโลมาขึ้นมาหายใจประมาณ 6 ตัว ด้านซ้าย และขวาของฝูงขึ้นมาหายใจ กลุ่มละประมาณ 6-8 ตัว ส่วนตรงกลางปิดท้ายเป็นฝูงโลมาฝูงใหญ่ขึ้นมาหายใจประมาณ 30-40 ตัว เมื่อก้มลงไปดูบริเวณใต้น้ำข้างกาบเรือ ก็ได้พบเห็นฝูงโลมาฝูงใหญ่มากประมาณร้อยกว่าตัว ในลักษณะคล้ายๆ กับไล่ต้อนปลาเล็กเข้ากลางวงเพื่อจะจับกินเป็นอาหาร เมื่อตรวจสอบดูทิศทางการเดินทางของฝูงโลมาฝูงนี้แล้ว พบว่ามีทิศทางการเดินทางมาจากพื้นที่บริเวณ หมู่เกาะตะรุเตา ไล่ต้อนไปเลื่อยๆ เข้าไปเขตน่านน้ำ จ.ตรัง ทำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามันในพื้นที่จ.สตูล ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก.