เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย แถลงชี้แจงถึงกรณีที่มีกระแสข่าว ว่าสภากาชาดไทย จัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโด๊ส เพื่อฉีดให้กับประชาชนฟรีนั้น โดยระบุว่า สภากาชาดไทย ได้ยืนยัน การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโด๊ส ที่ได้รับการประสานจากองค์การเภสัชกรรมว่า ได้สำรองวัคซีนจำนวนดังกล่าวให้ และคาดว่า จะได้รับวัคซีนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และต้นปี 2565 

นายเตช กล่าวต่อว่า ทางสภากาชาดไทย มีแผนที่จะนำวัคซีนโมเดอร์นาจำนวนนี้ ไปฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 

นายเตช กล่าวต่ออีกว่า โดยส่วนหนึ่ง สภากาชาดไทย จะเป็นผู้ดำเนินการฉีดเอง อีกส่วนหนึ่ง จะส่งต่อให้โรงพยาบาลภาครัฐที่ต้องการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และที่เหลือส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะต้องดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สภากาขาดไทยกำหนด  รวมทั้งต้องจัดทำแผนการฉีด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลงนาม ส่งมายังสภากาชาดไทย จึงจะจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาให้ ซึ่งหน่วยงานที่รับวัคซีนจากสภากาชาดไทยไป ต้องนำไปฉีดโดยไม่คิดมูลค่า และห้ามจำหน่ายเด็ดขาด

“ยังยืนยันว่า สภากาชาดไทย มีเจตจำนงในการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ตั้งแต่แรกแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อขององค์กรหรือหน่วยงานอื่นแต่อย่างใด” เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าว

ทั้งนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทยยอมรับด้วยว่า แม้จะได้วัคซีนเพียง 1 ล้านโด๊ส สามารถฉีดให้กับประชาชนได้ 500, 000 คนแต่เชื่อมั่นว่า จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ส่วนเรื่องราคา ยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการประชุมจากคณะกรรมการ บริหารของสภากาชาดไทย ซึ่งจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อบริหารงานส่วนนี้โดยเฉพาะ.