เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ที่บริเวณ อบต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดการประชุมสภา อบต.สมัยแรก พร้อมทำพิธีประดับขีดให้แก่นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายก อบต.หนองขาม และสมาชิกสภา อบต.หนองขาม ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากชาวบ้านในพื้นที่ โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ของ นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายก อบต.หนองขาม ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เนื่องจากนายก เป็นผู้ขับขี่รถไถขึ้นจอดที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน พร้อมกับสมาชิกสภา อบต.หนองขาม ที่ได้รับการเลือกตั้งเช่นกัน ซึ่งมีชาวบ้านมายืนรอรับและแสดงความยินดีในครั้งนี้จำนวนมาก

หลังจากนั้นนายดงพล ได้เปิดประชุมพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง ให้สมัครสมานสามัคคีร่วมใจกันทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งให้สมาชิก อบต.ที่อาวุโส คือนายสมศักดิ์ เปรมเจริญ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม ขึ้นเป็นประธานสภาชั่วคราวเพื่อรอเลือกประธานสภา อบต.อีกครั้ง

ด้านนายสมหมาย เปิดเผยว่า ที่ขับรถไถมารับตำแหน่งนายกในครั้งนี้เพราะชีวิตเมื่อครั้งก่อนก็มีแต่ใช้ควายทำไร่ ทำนา ซึ่งตัวเองนั้นก็เป็นลูกชาวไร่ ชาวนา อยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกว่าวันนี้มีโอกาสได้มารับใช้ประชาชน พ่อ แม่พี่น้องอีกครั้ง ซึ่งก็ยังรำลึกถึงอาชีพที่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ เริ่มคือการเป็นเกษตรกร ตอนนี้มีเครื่องจักรที่มาช่วยเรา ที่ใช้ทำไร่อำนวยความสะดวกในหลายๆ จึงมีความรู้สึกรักและผูกพันกับอาชีพเกษตรกร ซึ่งในวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจได้ทำหน้าที่ดำเนินการแทนครอบครัวและรับใช้พี่น้องประชาชนไปพร้อมกัน และในวันข้างหน้าก็คงจะดำรงกับอาชีพนี้ต่อไป