เมื่อวันที่ 1 ม.ค. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 สปสช.ขอมอบ 10 สิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญให้คนไทยดังนี้

(1) รับบริการหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิทั่วประเทศกรณีมีความจำเป็น (เหตุสมควร) สามารถเข้ารับบริการปฐมภูมิที่หน่วยบริการปฐมภูมินอกเครือข่ายได้ โดยไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวมาเหมือนในอดีต

(2) ผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัวทั่วประเทศ
(3) บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัสเชื้อ (HIV PEP) โดยให้ประชาชนทุกคนหลังสัมผัสเชื้อ
(4) การตรวจยีน BRCA1 BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์
(5) บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่อง Tandem mass spectrometry
(6) การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ไม่มีฟันทั้งปากและมีข้อบ่งชี้การใส่รากฟันเทียมด้วยบริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมและการบำรุงรักษา รวมเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 24,200 บาทต่อราย
(7) บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก สำหรับประชาชนไทย อายุ 40 ปีขึ้นไปทุกสิทธิการรักษา
(8) บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ กำหนดเป้าหมายคัดกรองตรวจสายตาเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศและเด็กอนุบาล 1 ถึงนักเรียนชั้น ป.6 ที่ครูสงสัยว่าเด็กมีปัญหาสายตา พร้อมตัดแว่นสายตาให้
(9) บริการตรวจคัดกรองคู่หญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและเชื้อซิฟิลิส ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ทำให้เกิดภาวะแท้งบุตร
(10) ขยายบริการล้างไตผ่านช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis : APD) ซึ่ง สปสช.เพิ่มเครื่องล้างไตอัตโนมัติ APD เกือบ 1,300 เครื่อง กระจายทั่วประเทศ

“ของขวัญปีใหม่ 2565 ที่มอบให้กับประชาชนนี้ มาจากความตั้งใจและมุ่งมั่นของ บอร์ด สปสช. และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดี เข้าถึงการรักษาและบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากที่สุด ทำให้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหลักประกันสุขภาพจริงๆ ของประชาชน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว.