เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยใหม่วันนี้ 40 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยคลัสเตอร์สายพันธุ์โอมิครอน เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศ และร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสี 11 ราย การระบาดเชื่อมโยงในสถานศึกษา อ.นามน 11 ราย การระบาดในสถานศึกษา อ.ห้วยเม็ก 6 ราย พบจากสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย และมาจากพื้นที่เสี่ยง 9 ราย จ.กาฬสินธุ์ มีผู้ป่วยสะสม 10,925 ราย หายป่วยแล้ว 10,372 ราย กำลังรักษา 480ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 73 ราย

ด้าน นพ.แพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศ และร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสีที่พบเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดเชื้อที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่ใกล้ชิดกัน ซึ่งได้ผ่านจากการสอบสวนโรค และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในระบบเฝ้าระวังกักกันตัว ซึ่งเฉพาะสถานการณ์คลัสเตอร์นี้ยอดผู้ป่วยทรงตัว โดยในวันพรุ่งนี้ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสำนักควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น จะนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 2 คัน ตั้งจุดคัดครองตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบ 2 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์โอมิครอน ที่มีประวัติไปใช้บริการในตลาดโรงสี และเชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศและร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสี รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่ผ่านการตรวจรอบแรกไปแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศ และร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสี จากการสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียด พบผู้ป่วยคลัสเตอร์นี้แล้วรวม 235 ราย และเชื่อมโยงไปยังงานแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ อ.สหัสขันธ์อีก 16 ราย รวม 251 ราย โดยล่าสุดมีรายงานว่า ผลตรวจยืนยันของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน 195 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ประชาชนอย่าได้ประมาทต้องปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งของจังหวัดอย่างคร่งครัด