เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า แม้ในขณะนี้จะมีการแพร่ระบาดโควิด-19 และพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน ในพื้นที่เมืองพัทยา และ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวนมากนั้น แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์แน่นอน จะมีแต่ที่จะปิดเฉพาะสถานประกอบการที่ไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีกำหนดให้จัดทำเท่านั้น โดยเฉพาะกรณีของการพนักงาน นักดนตรี นักแสดง ทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนให้บริการเป็นประจำทุกวันอีกทั้ง ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับผู้มาใช้บริการ และการแสดงหลักฐานการตรวจเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการด้วย

ทั้งนี้ หากสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามที่ได้ประกาศออกไปแล้วนั้น และหากมีการตรวจพบก็คงจะต้องปิดให้บริการไปเพราะอาจเป็นต้นตอของปัญหาได้ ส่วนสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดก็สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้จะไม่มีการทำงานแบบเหวี่ยงแหเพื่อจะทำให้ในส่วนของผู้ที่ทำตามมาตรการจะได้ไม่ต้องได้รับผลกระทบ โดยวันนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี จะมีการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการต่อไป ซึ่งจากการที่ได้มีการตรวจเชิงรุกในการคัดกรองหาผู้ติดเชื้อและทำการแยกระหว่างผู้ติดเชื้อไปรักษาและผู้ที่อยู่กลุ่มเสี่ยงเข้าไปกักตัวตามขั้นตอนแล้วนั้น เชื่อว่าจะทำให้การควบคุมโรควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนจะสามารถควบคุมได้ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลว่าสายพันธุ์โอมิครอน เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีอาการรุนแรง อีกทั้งที่ผ่านมาประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มกันหมดแล้ว จึงทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรงมากนักและอนาคตจะมีการปรับไปเป็นโรคประจำถิ่นต่อไป ตามคาดการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข.