เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการสถานศึกษา และได้แจ้งผู้ใดที่พบเบาะแสการทุจริต หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งมาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีบุคคลหวังดีได้แจ้งมาว่า มีกลุ่มคนอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นเพื่อให้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ โดยอ้างอิงถึงผู้บริหารระดับนโยบายระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง สอศ.ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่ามีมูลความจริง จึงได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้ 1. แจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลดุสิต เพื่อเอาผิดอาญา 2. ตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้าราชการทั้งนี้เบื้องต้นพบว่ามีบุคคลทั้งในราชการ และนอกราชการ ร่วมขบวนการ

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ สอศ. จะทำหนังสือแจ้งเวียนให้กับสถานศึกษาเพื่อแจ้งข่าวให้กับบุคลากรในสังกัด ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งตกเบ็ด และหากมีผู้ใดพบเบาะแสการกระทำดังกล่าวอีก สามารถแจ้งมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป