เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกรว่า ในเรื่องการป้องกันติดเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Afican Swine Fever: ASF) นี้ นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญมาก โดยให้ยกระดับเป็นเวลาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.62 ซึ่งกรมได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน มหาวิทยาลัย เกษตรกร องค์การระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร) ที่จะเข้ามาในประเทศ ซึ่งเชื้อดังกล่าวเกิดมาเป็น 100 ปี เป็นเชื้อที่ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่จากการร่วมแรงร่วมใจ ตั้งแต่เกิดขึ้นที่ประเทศจีน ในวันที่ 3 ส.ค.61 ไทยได้ป้องกันโรคจนสามารถป้องกันอยู่ได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้มีความเสี่ยง และเมื่อมีข่าวว่าพบเชื้อ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ ที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่น เช่น ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ขอนแก่น ซึ่งจากการเก็บตัวอย่างเลือดสุกร 300 กว่าตัวอย่าง ส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติคาดว่าอีกไม่เกิน 2 วัน จะทราบผลว่าเป็นอย่างไร

ส่วนกรณีมีการกล่าวหาว่า กรมปศุสัตว์ปิดข่าวเรื่องเชื้อไวรัสดังกล่าว เนื่องจากเชื้อเข้ามาในไทยตั้งแต่ปีที่แล้วนั้น ยืนยันว่ากรมไม่ได้ปิดข่าว และมีการดำเนินงานร่วมกันตลอด มีประชุมกับเครือข่าวทุกเดือน ทุกเรื่องจะต้องนำเข้าที่ประชุม ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนมาตลอด เราไม่สามารถปิดโรคได้ จะเห็นได้จากตอนเกิดโรคที่จีน เราสามารถตรวจพบเนื้อสุกร กุนเชียง ใส้กรอก แหนมที่มากับผู้โดยสาร ซึ่งจากการตรวจสอบร้อยตัวตัวอย่าง ให้ผลบวก 20 เปอร์เซ็นต์ นั้นแสดงว่าเชื้อมาจากทุกทิศทุกทาง ไม่อยากให้เกษตรกร และประชาชนตื่นกลัว เพราะเชื้อดังกล่าวไม่ติดคน จะติดเฉพาะสุกร ถ้าสมมุตินำสุกรที่เป็นโรค นำเนื้อไปปรุงให้สุก ก็สามารถรับประทานได้ ยืนยันว่า ถ้าตรวจสอบพบโรค ก็จะรีบประกาศตามขั้นตอนต่อไป

“กรมปศุสัตว์ไม่ได้ทำงานล้าช้า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตลอดในการดำเนินการป้องกันโรค ซึ่งก็ต้องต้องขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่ต้องให้ความร่วมมือด้วย รับมีเกษตรกรบางกลุ่ม ที่มีการลักลอบนำสุกร ที่ไม่ได้ขออนุญาต เข้าไปในโรงฆ่า มีการตรวจจับตลอด” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวและว่า ส่วนกรณีมีหนังสือภาคีเครือข่าย แจ้งการตรวจพบเชื้อในหมูแคระ นั้น ยืนยันว่าไม่เห็นหนังสือดังกล่าวเลย วันนี้จึงได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าหนังสือมาถึงที่กรมเมื่อไร แล้วตอนนี้หนังสืออยู่ที่ใคร ใครเก็บไว้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอน คาดว่าภาคในไม่เกินอาทิตย์นี้จะทราบว่าหนังสืออยู่ที่ไหน กรมปศุสัตว์ยืนยันไม่ได้จะไปพบคณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่มีข่าวอย่างแน่นอน แต่ได้มีโทรศัพท์พูดคุยกัน เราจะดำเนินการช่วยเหลือกันเพื่อแก้ปัญหาทุกจุด.