จากกรณีโลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ภายหลังจากที่ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ “THG” เครือโรงพยาบาลธนบุรี ประกาศแจ้งผู้รับบริการซื้อ “วัคซีนโมเดอร์นา” โดยให้ผู้ที่จองวัคซีน รอบไตรมาส 4/2564 เร่งนัดหมายวันฉีดถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 มิเช่นนั้น จะไม่ได้รับสิทธิเข้าทำรายการอีก และไม่ได้รับเงินมัดจำคืนนั้น

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ม.ค. บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีวันเข้ารับบริการ “วัคซีนโมเดอร์นา” ระบุว่า วัคซีนโมเดอร์นา รอบไตรมาส 4 ปี 2564 ของ THG เป็นวัคซีนที่มีกระบวนการสั่งซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม จำนวนรวมประมาณ 700,000 โด๊ส โดยมอบเงินมัดจำกับองค์การเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จากนั้น “องค์การเภสัชกรรม” เป็นผู้สั่งซื้อกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผู้นำเข้าวัคซีน “โมเดอร์นา” ในประเทศไทย ซึ่งในกระบวนการสั่งซื้อ THG จะทยอยได้รับวัคซีนเป็นลอต จนกว่าจะครบตามปริมาณที่สั่งซื้อ และขณะนี้ได้รับมาแล้ว 3 ลอต รวม 670,620 โด๊ส แบ่งเป็นลอตแรกจำนวน 78,810 โดีส ลอตที่ 2 จำนวน 223,035 โด๊ส และลอตที่ 3 จำนวน 368.775 โด๊ส โดยแต่ละลอต ทางบริษัทฯ จะได้รับแจ้งจำนวนที่จะได้รับ และประมาณการวันหมดอายุ ก่อนล่วงหน้าเพียงไม่กี่วันเท่านั้น

สำหรับกรณีที่มีการแจ้งลูกค้าที่ “จองวัคซีนโมเดอร์นา” รอบไตรมาส 4 ปี 2564 ให้ทำการนัดหมาย หรือโอนสิทธิการฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 และเลือกวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น เป็นเพราะก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่าวัคซีนที่จะเข้ามาลอตที่ 3 ช่วงต้นมกราคม จะมีวันหมดอายุในเดือนเมษายน THG ซึ่งคำนึงถึงเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ฉีดเป็นสำคัญ จึงกำหนดช่วงเวลาการให้บริการเช่นนั้น

อย่างไรก็ตาม หลังจาก THG ได้รับมอบวัคซีน และทำการตรวจสอบวันหมดอายุวัคซีนลอตดังกล่าวนี้เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้พบว่าจะหมดอายุถึงประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2565 ดังนั้น THG จะขยายวันนัดหมาย “ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา” รอบไตรมาส 4 ปี 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และขยายเวลาการเข้าทำนัดหมายผ่านระบบ เป็นสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของบริษัทฯเพื่อแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบต่อไป

และเนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน” หรือ “โอไมครอน” มีความรุนแรง ทาง THG จึงอยากสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพโดยเร็ว การฉีดเข็มกระตุ้นสามารถเว้นระยะห่างจากเข็ม 2 หรือเข็มสุดท้าย เป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สำหรับท่านที่ได้ทำการ “จองวัคซีนโมเดอร์นา” รอบไตรมาส 1/2565 กับ THG ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับแจ้งถึงระยะเวลาที่จะได้รับการจัดสรร หากทราบเมื่อใด จะเร่งดำเนินการแจ้งลูกค้าเพื่อให้เข้านัดหมายรับบริการต่อไป..