เป็นกล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อยลำต้นทรงกระบอก สูง15-37 ซม. ใบ จำนวน6-14ใบ แผ่นใบพับจีบ สีเขียวถึงสีน้ำตาล รูปใบหอกถึงรูปรีกว้าง 2-4.5 ซม. ยาว 5-12ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะ ยาว 15-30 ซม. ดอกย่อยจำนวนมาก ดอก มีกลีบปากอยู่ด้านบนบานเต็มที่กว้าง 0.4-0.5 ซม. สีเหลืองแกมสีเขียวแต้มสีม่วงบริเวณปลายกลีบ กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้าง กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปไตจนถึงเกือบกลมโคนกลีบปากแผ่ยาวออกเป็นติ่ง กลีบปากรูปสามเหลี่ยมเบี้ยวโอบเส้าเกสร ปลายกลีบปากหยักซี่ฟัน แต่ละข้างมี3-5 ซี่.