เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่วัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทางวัดท่าไม้โดยคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “มอบหมูเนื้อแดงและผักปลอดสารพิษ” ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งก็มีทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดท่าไม้ เข้าคิวรับกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละคนที่จะเข้ารับหมูเนื้อแดงและผักสดปลอดสารพิษได้นั้น จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ อสม.ตามมาตรการของสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อ จากนั้นก็รับบัตรคิวแล้วเข้าแถวเว้นระยะห่าง ค่อยๆ ทยอยรับกันไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนการแจกนั้นจะแจกหมูให้ครอบครัวละ 1 กิโลกรัม กับผักปลอดสารพิษอีก 1 ถุง เพื่อเป็นการกระจายอาหารสู่ผู้บริโภคได้อย่างถ้วนหน้า

นางสาวกิตติยา บูรพาชลทิศน์ ศิษยานุศิษย์ของวัดท่าไม้ บอกว่า สำหรับเนื้อหมูที่นำมาแจกให้แก่ผู้บริโภคนี้ เป็นหมูเนื้อแดงแบบบรรจุถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง และหมูเนื้อแดงแบบชิ้นอีก 300 กิโลกรัม โดยศิษยานุศิษย์ของพระญาณวิกรม (พระอาจารย์อุเทน สิริสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ได้ร่วมใจกันนำมามอบให้ ขณะที่ผักสดปลอดสารพิษจำนวน 800 กิโลกรัม ก็นำมาจากสวนผักของเจ้าอาวาสวัดที่ปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาทำบุญที่วัดท่าไม้ในโอกาสต่างๆ

กิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องจากสภาพปัญหาและความลำบากของประชาชน ในขณะที่ของทุกอย่างกำลังขึ้นราคา โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง และผักที่เริ่มมีการปรับราคาอันเนื่องมาจากใกล้เทศกาลตรุษจีน ซึ่งนอกจากวันนี้แล้วจะมีกิจกรรมแจกไก่สด 1,000 ตัว กับผักปลอดสารพิษ 1,000 กิโลกรัม ให้แก่ผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค.นี้

ด้านชาวบ้านที่มารับหมูกับผักต่างก็บอกว่า ดีใจที่ได้รับหมูกับผักเพราะช่วยผู้มีรายได้น้อย คนยากจนได้ ทุกวันนี้หมูราคาแพงมาก คนที่มีรายได้น้อยก็แทบจะไม่มีกำลังซื้อเนื้อหมูมากิน ก็ต้องหันไปซื้ออย่างอื่นกินแทน แม้คนในบ้านจะอยากกินหมูก็ตามแต่ก็ต้องตัดใจ.