เมื่อวันที่ 18 ม.ค. น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ กล่าวถึงการจัดงานตรุษจีน เยาวราช ประจำปี 2565 ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย และยังมีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนอยู่ กทม.จึงงดจัดงานตรุษจีนที่ถนนเยาวราช ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 ก.พ. แต่ยังคงมีการประดับตกแต่งไฟบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมถึงการไหว้เจ้าตามสถานที่ต่างๆ กทม.ไม่ได้ห้ามสามารถดำเนินการได้ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด

สำหรับเทศกาลวันตรุษจีนของทุกปี  กทม. โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จะร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จัดงานเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำ แต่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา กทม.ก็งดจัดเพราะเกรงส่งผลกระทบความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ในกลุ่มคนจำนวนมาก.