เมื่อวันที่ 20 ม.ค. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานสถานการณ์โควิดประจำวันที่ 20 ม.ค. มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 445 ราย ประกอบด้วย

1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 36 ราย สะสม 485 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 105 ราย

2.Cluster ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 7 ราย สะสม 1,249 ราย

3.Cluster บริษัท บางกอกเจริญมิตร (1972) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 12 ราย

4.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 7 ราย

5.บุคลากรทางการแพทย์ 9 ราย

6.ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 9 ราย ดังนี้ 6.1 จังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย 6.2 กทม. 1 ราย 6.3 จังหวัดกระบี่ 1 ราย 6.4 จังหวัดจันทบุรี 1 ราย 6.5 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย 6.6 จังหวัดชัยภูมิ 1 ราย 6.7 จังหวัดนนทบุรี 1 ราย 6.8 จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย

7.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 7.1 ในครอบครัว 102 ราย 7.2 จากสถานที่ทำงาน 115 ราย 7.3 บุคคลใกล้ชิด 18 ราย 7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย

8.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 13 ราย

9.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 123 ราย

ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,836,016 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 5,778 คน ปอดอักเสบ 21 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 4 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 97,575 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 395,482 คน รวม 493,057 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 272 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 6,997 คน ปอดอักเสบ 14 ราย ใส่ท่อหายใจ 6 ราย และเสียชีวิต 7 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งราย) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น.