สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 24 ม.ค. หนีเยว่เย่ว์เฟิง หัวหน้าสำนักบริหารศุลกากรทั่วไปของจีน ระบุว่าจีนจะยกระดับมาตรการควบคุมอาหารแช่แข็งและผลิตผลทางการเกษตรนำเข้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ผ่านจุดแรกเข้า

หนีกล่าวระหว่างการประชุมเพื่อกำหนดวาระการปฏิบัติงานของสำนักฯ ประจำปี 2022 ว่าจีนจะเฝ้าติดตามและทดสอบอาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์เกษตร และสินค้าปราศจากการแช่แข็งที่ขนส่งผ่านตู้คอนเทเนอร์และมีความเสี่ยงสูง ซึ่งถูกนำเข้าประเทศอย่างเคร่งครัด

เมื่อไม่นานนี้ จีนพบการติดเชื้อจากต่างประเทศที่เกี่ยวพันกับสินค้าแช่แข็งหรือไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งปัจจุบันเป็นสายพันธุ์หลักของการแพร่ระบาดทั่วโลก ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อจีนมากขึ้น

หนีระบุว่ากลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่งมีผลตรวจเชื้อไวรัสฯ เป็นบวก จะต้องเผชิญกับมาตรการที่เข้มงวด รวมถึงการระงับธุรกิจนำเข้าด้วย

ทั้งนี้ สำนักฯ ตรวจพบตัวอย่างที่ติดเชื้อไวรัสฯ จากการสุ่มตรวจสอบอาหารแช่แข็งและผลิตผลทางการเกษตร จำนวน 550 รายการ และยกเลิกหรือระงับคุณสมบัติการนำเข้าของบริษัท 884 แห่ง และกำกับดูแลการฆ่าเชื้อเชิงป้องกันกับสินค้า 1.15 ล้านตันในปีก่อน

นอกจากนั้นหนีเน้นย้ำการฆ่าเชื้อโรคบนเที่ยวบินขาเข้า และวิธีการขนส่งที่มีความเสี่ยงสูงรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการกักตัวอย่างถูกต้องสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกเรือทั้งทางอากาศและทางเรือ..

เครดิตภาพ : ซินหัว