เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 6 ราย ได้แก่

1.นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
2.นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
3.นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
4.นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
5.นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6.นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ขณะเดียวกัน ยังมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 1 ราย ได้แก่ 

1.นายจำรัส นาแฉล้ม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 4 ราย ได้แก่ 

1.นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
2.น.ส.นิติยา พงษ์พานิช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
3.นายณรงค์ เทพเสนา ปลัดจังหวัดตราด กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
4.นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 65 เป็นต้นไป.