นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงถึงการตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่ว่า จากการรายงานเมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา พบคลัสเตอร์ใหม่ ประกอบด้วย

1.นนทบุรี อ.เมือง ที่ตลาดสินทอง พบผู้ติดเชื้อ 16 ราย
2.ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ ที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ พบผู้ติดเชื้อ 60 ราย
3.สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ที่ตลาดโรงเกลือ พบผู้ติดเชื้อ 55 ราย
4.ลพบุรี อ.เมือง ที่ห้างสรรพสินค้า พบผู้ติดเชื้อ 23 ราย
5.พัทลุง อ.เมือง ที่โรงงานแปรรูปไก่ พบผู้ติดเชื้อ 16ราย
6.สมุทรสาคร อ.เมือง ที่โรงงานโลหะ พบผู้ติดเชื้อ 22 ราย
7.ชลบุรี อ.บางละมุง ที่ห้างสรรพสินค้า พบผู้ติดเชื้อ 21 ราย
8.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ที่โรงงานพลาสติก พบผู้ติดเชื้อ 16 ราย