สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 27 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,078 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 7,853 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 225 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 183,587 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,595 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 133,670 ราย กำลังรักษา 82,760 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,407,022 ราย หายป่วยแล้ว 2,302,164 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 22 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,098 ราย