34 ปีของการสั่งสมประสบการณ์ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย Thainess คือตัวเชื่อมสำคัญต่อจาก Good TV ในการนำประเทศไทยไปปักธงในตลาดโลก เพื่อเข้าไปอยู่ในทุกครัวเรือน และโรงแรมทั่วโลก แนวคิดการทำช่อง Global Channel แบบ BBC World หรือ NHK World แต่ Thainess แตกต่างด้วยการนำเสนอในรูปแบบไลฟ์สไตล์ และวาไรตี้ของไทย ที่มีความโดดเด่น จากนี้ไปประเทศไทย จะมีช่องทางประชาสัมพันธ์ประเทศ เป็นของตนเองสู่สายตาประชาคมโลก ไปทั้งช่องทางดาวเทียม และไลฟ์สตรีมมิ่ง โดยจับมือร่วมกับ Asiasat และ One Click Go Live

เพื่อเป็นการเปิดตัวช่อง Thainess ในระดับโลก เนกซ์สเตป จะจัดงานที่สุขสยาม ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กท่ี สําคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นสัญญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมไทย

“Thainess คือการสร้างซอฟพาวเวอร์จากประเทศไทยไปสู่ทั่วโลก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ในการใช้ว้ฒนธรรมและค่านิยมที่ดีของไทยให้เกิดพลังด้านบวก “5F” ได้แก่ Food – อาหาร ไทย, Film – ภาพยนตร์, Fashion – แฟชั่น, Fighting – มวยไทย และ Festival – เทศกาลประเพณีไทย รวมถึงสถานท่ี ท่องเท่ียว ธรรมชาติ วัด สถานท่ีประวัติศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ไทย เพื่อสร้างการรับรู้ท่ีดีต่อ กลุ่มเป้าหมายทั่วโลก นี่เป็นภาระกิจสำคัญและความจำเป็นที่ประเทศไทย จะต้องมีสื่อของตัวเอง เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของไทย โดย Thainess ได้นำหนุมาน มาเป็นสัญญลักษณ์ของช่อง ซึ่งให้ความหมายของการบุกและต่อสู้ เพื่อให้ได้ชัยชนะในทุกพื้นที่” อมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เนกซ์สเตป กล่าว

นอกจากภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศแล้ว Thainess ยังช่วยสนับสนุนทำให้เกิดรายได้เข้าประเทศตามเป้าหมาย จำนวน 6.3 แสนล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10 ล้านคน และรายได้จากมูลค่าส่งออก 8.9 ล้านล้านบาท ในปี 2565 ด้วย