จากกรณีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอนุมัติให้กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ใน 10 จังหวัด ชดเชยรายได้จากรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน กำหนดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ คือ กลุ่มแรงงานสัญชาติไทย ที่อยู่ในระบบผู้ประกันสังคม ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน

ขณะที่แรงงานผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน โดยได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ นายจ้าง โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 40 ประกอบอาชีพอิสระ และ ฟรีแลนซ์ ขอขึ้นทะเบียนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

ล่าสุด เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th (<คลิก) ได้เปิดระบบให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้แล้ว โดยหาก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯสำหรับผู้ประกันตน (มาตรา 33) จะต้องกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบ

– หากได้รับสิทธิ จะขึ้นตัวหนังสือสีเขียว พร้อมข้อความว่า “ได้รับสิทธิ” โดยจะต้องเปิดใช้บริการพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย ทาง สปส.จะโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

-หากไม่ได้รับสิทธิ จะขึ้นตัวหนึ่งสือสีแดง พร้อมข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม สปส.รับผิดชอบของท่าน

โดยหาก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) จะต้อง กรอกเลขที่บัญชีนายจ้าง พร้อมลำดับที่สาขา เพื่อตรวจสอบ

– หากได้รับสิทธิ จะขึ้นตัวหนังสือสีเขียว พร้อมข้อความว่า “ได้รับสิทธิ” โดยจะต้องเปิดใช้บริการพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย ทาง สปส.จะโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

-หากไม่ได้รับสิทธิ จะขึ้นตัวหนึ่งสือสีแดง พร้อมข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม สปส.รับผิดชอบของท่าน

สำหรับ 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้มที่ได้รับเงินเยียวยา ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

สำหรับ 9 กลุ่มกิจการที่ได้รับสิทธิเยียวยา มีดังนี้

1.ก่อสร้าง
2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
8.กิจกรรมทางวิชาการ
9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับความช่วยเหลือ  ดังนี้

– มาตรา 33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน
– มาตรา 39 และ มาตรา 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน
– อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ รับเงิน 5,000 บาท

สำหรับนายจ้างผู้ประกันตนจะได้รับความช่วยเหลือ  ดังนี้

– นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
– ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
– ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ยังไม่สามารถเช็กทางระบบออนไลน์ได้ ส่วนอาชีพอิสระที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยาสามารถไปลงทะเบียนทางลิงก์นี้ได้เลย ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 >>https://www.sso.go.th/section40_regist/

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : สำนักงานประกันสังคม