เมื่อวันที่ 29 ม.ค. กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน 1,167 คน  เรื่อง “คิดอย่างไรกับราคาสินค้า ช่วงใกล้ตรุษจีนปีเสือ” พบว่าจากราคาสินค้าต่างๆ มีราคาแพงขึ้น เช่น หมู เป็ด ไก่ ส่งผลต่อการซื้อของไหว้ในวันตรุษจีนในปีนี้ โดย 64.1% ซื้อของไหว้แต่ละอย่างน้อยลง/เกรดต่ำลง เพื่อให้ครบตามประเพณี 31.1% ต้องยอมตัดของไหว้บางอย่างออก 14.2% ต้องยอมหาของไหว้อื่นทดแทน ต้องใช้งบฯ มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา 12.1 % ใช้ของจากปีที่แล้ว เช่น กระดาษเงิน กระดาษทอง 11.3% ยอมซื้อของไหว้ที่จัดเป็นชุดไว้แล้ว เพราะราคาถูกกว่าซื้อแยก 9 %  และ ซื้อเท่าเดิม จัดเต็มตามประเพณีเพราะ 1 ปี มีครั้งเดียว 25.3%

ทั้งนี้ ประชาชน 91.5% เชื่อมั่นน้อยว่าภาครัฐจะสามารถควบคุมพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้แอบขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้  มีเพียง 8.5% ที่เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากรัฐสามารถตรึงราคาสินค้าได้ ประชาชน 82.2% ระบุว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะ 17.8% ระบุว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

เมื่อถามถึงมาตรการที่ประชาชนต้องการให้รัฐทำเพื่อแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง คือควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้ต้นทุนการขนส่งสินค้ามีราคาสูง 73.3% ควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำตาล น้ำมันพืช ข้าวสาร ฯลฯ 63% ควบคุมราคาสินค้าที่เป็นต้นทางในการผลิตวัตถุดิบ เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ย ฯลฯ 53.5% เพิ่มบทลงโทษกับพ่อค้าคนกลาง/ผู้ค้ารายใหญ่ที่กักตุนสินค้ามากเกินความจำเป็น 47.6% เพิ่มจุดขายสินค้าราคาถูกให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น 45.2%.