นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค.64 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 21.4 ล้านราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 33,061 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 16,713 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 16,348 ล้านบาท  นอกจากนี้ คลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบกลางเพื่อให้ผู้ให้บริการ ฟู้ด ดิลิเวอรี่  สามารถเชื่อมต่อกับระบบของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิคนละครึ่งสั่งอาหารผ่านฟู้ด ดิลิเวอรี่ ได้ สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด

อีกทั้งเป็นการตรวจสอบการทำธุรกรรมและป้องกันการใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งอาจกลายเป็นเรื่องทุจริตได้ โดยเร็วๆ นี้ คลังจะหารือในรายละเอียดรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น ปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้มีการสั่งอาหารผ่าน ฟู้ด ดิลิเวอรี่ ได้

ส่วนกรณีที่ผู้ให้บริการฟู้ด ดิลิเวอรี รายหนึ่ง มีการเชิญชวนให้ร้านค้าและประชาชนทำผิดเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง คลังได้แจ้งให้ผู้ให้บริการดังกล่าวยุติการดำเนินการที่ผิดเงื่อนไขแล้ว และกระทรวงการคลังได้รับแจ้งว่า ผู้ให้บริการดังกล่าวจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงการคลังในการยุติการดำเนินการ โดยจะมีการหารือเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบของกระทรวงการคลังให้ถูกต้องต่อไป