สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 10 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,822 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 14,576 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 246 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 322,438 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,503 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 249,886 ราย กำลังรักษา 105,129 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,545,873 ราย หายป่วยแล้ว 2,418,380 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 20 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,364 ราย