เมื่อวันที่ 21 ก.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น 958 ราย จำแนกเป็นพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก 196 ราย, จากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 736 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ใน จ.สมุทรสาคร สูงถึง 603 ราย และที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก 133 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้อในกลุ่ม Bubble&Sealed พบในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 26 ราย ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 37,350 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 26,788 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 10,476 ราย และผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 86 ราย ขณะที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 7 แห่ง คงเตียงว่างรวมกันที่ 156 เตียง