เมื่อวันที่ 23 ก.พ. มีรายงานว่า นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผอ.โรงพยาบาลปากช่องนานา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดเผยภายหลังจาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งด่วนที่สุด ที่ สธ.(ศปค) 0248/44 เรื่องการเตรียมการสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศนั้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทั่วโลกที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว สำหรับในประเทศไทย พบว่า ขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์ omicron เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดต่อโควิด-19 ให้เตรียมพร้อมด้านทรัพยากร เตียง บุคลากรทางการแพทย์ และระบบการดูแลรักษาแบบ Home lsolation (HI) และ Community lsolation (CI) รวมทั้งการนำผู้ป่วยเข้ารักษายังโรงพยาบาล ในการณีมีอาการและรุนแรง เร่งรัดฉีดวัคซีนป้องกันและเข็มกระตุ้น (Booster) ประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมด้วยมาตรการต่างๆ

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้มีการประชุมร่วมกับ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอปากช่อง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ โดยมีความเตรียมพร้อมในทุกด้าน และสถานที่รักษา ไม่น่าเป็นห่วง พร้อมได้เร่งให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาเข้าฉีดวัคซีน ทั้งในโรงพยาบาล และตาม รพ.สต.อนามัยทุกแห่งทั้ง 19 แห่งในพื้นที่ และได้ร่วมกับ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้บริการตรวจ ATK ตามโรงงาน หมู่บ้าน เชิงรุก เพื่อตัดตอนก่อนเชื้อโรคติดต่อจะแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งได้จัดเตรียม CI จำนวน 10 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ โดยทีมสาธารณสุขจัดให้ยารักษาและดูแลอาการอย่างใกล้ชิด โดยมีกลุ่มไลน์ในการติดต่อโดยตรง

ด้านนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอปากช่อง กล่าวว่า ได้จัดการดูแลส่งถุงยังชีพ โดยกิ่งกาชาดอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้เสี่ยงสูง ที่กักตัวอยู่บ้าน อย่างเคร่งครัด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมให้การดูแล พร้อมมอบหมาย ศปก.ตำบล ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เคร่งครัด มาตราการ UP Universal prevention ในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสาธารณสุข ยังร่วมออกตรวจตราและขอความร่วมมือ ร้านอาหาร และสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง ให้ปฏิบัตตามมาตรการ COVID FREE SETTING และการควบคุมเวลาการจำหน่วยและดื่มสุราในร้านโดยอย่างเคร่งครัด.