ผู้สื่อสื่อข่าวรายงานว่า ที่กลุ่มแก้วมังกรบ้านยางงาม หมู่ 5 ต.ท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง นายจรูญ ภักดีโชติ เกษตรอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางกติญา เลี้ยงสกุลเวทย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางวิภารัตน์ มาลัยเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มแก้วมังกรบ้านยางงาม ซึ่งได้รวมกลุ่มปลูกแก้วมังกร 210 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี พ.ศ.2561 และทางกลุ่มได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านนานอน ในการทำกิจกรรม ปัจจุบันทางกลุ่มฯ ได้จำหน่ายผลผลิตแก้วมังกรให้ภายในชุมชนใน กก.ละ 50 บาท สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท

น.ส.จิตรลดา จันทร์เพชร หนึ่งในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร กล่าวว่าปัจจุบันแก้วมังกรได้รับความนิยมและมีการปลูกอย่างแพร่หลายมากขึ้น จากตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่ได้มีการรวมกลุ่มผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ จำหน่ายผลผลิตทั้งในและต่างจังหวัด สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าเข้าสู่จังหวัดได้เป็นอย่างมาก ยกระดับและต่อยอด จนชูเป็นสินค้าหลักภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย เนื่องจากเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ ที่กลุ่มผู้รักสุขภาพนิยมรับประทานสด เพราะมีรสหวาน เส้นใยมาก และแคลอรีต่ำ มีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง

ทั้งนี้แก้วมังกรเป็นพืชตระกูลกระบองเพชร ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ให้ผลตอบแทนดี ขยายพันธุ์ได้ง่าย  รวมทั้งการเพาะปลูกและดูแลรักษาไม่ยุ่งยากรวมทั้งสามารถแปรรูปได้ด้วย เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสินค้าทางเลือกที่น่าสนใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา โดยนำแนวคิดตลาดนำการผลิตมาปรับใช้ 

สำหรับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจปลูกและแปรรูปแก้วมังกร สามารถสอบถามได้ที่กลุ่มแก้วมังกรบ้านยางงาม โทร.08-7896-3574 ซึ่งยินดีให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้สนใจทุกท่าน