เป็นกล้วยไม้ดิน สูง 60-80 ซม. ใบ รูปแถบ กว้าง 1.5 ซม. ยาว 60 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ สูง 60-80 ซม. จำนวน 12-20 ดอกต่อช่อ ดอกบานเต็มที่ กว้าง 3-3.3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวครีม มีลายสีน้ำตาล กลีบปากสีเขียวมีลายสีม่วง พบตามป่าโปร่ง หรือในทุ่งหญ้าชุ่มน้ำ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ และภาคตะวันออก ออกดอกเดือนเมษายน.