เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องปลดโรคโควิด-19 ออกจากบริการยูเซ็ป (UCEP) จากเดิมผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลทุกแห่ง เปลี่ยนไปใช้แนวทางการรักษาตามสิทธิ เช่น สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการว่า ตนได้ลงนามปลดโรคโควิดออกจากบริการยูเซ็ปไปแล้ว ส่วนจะมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะพิจารณาลงประกาศซึ่งเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2565 เลขาฯ ครม.ถามว่า ประกาศได้เลยหรือไม่ ก็ได้แจ้งว่าประกาศได้ สธ.มีความพร้อมอาจประกาศและมีผลบังคับในวันที่ 16 มี.ค. หรือ 1 เม.ย. 2565

นอกจากนี้ นายอนุทิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 มี.ค. เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.อนุมัติ แนวทาง UCEP-PLUS โดยกำหนดให้ผู้ติดโควิด ที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามอาการสีเหลือง สีแดง สามารถเข้ารับการรักษาฟรีได้ทุกที่เช่นเดิม

“ยืนยันยาไม่มีวันขาด การให้บริการไม่มีวันขาด ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ ที่มีข่าวว่ายาขาดนั้น ไม่ได้ขาด แต่เป็นการบริหารจัดการระดับพื้นที่ในแต่ละเขตสุขภาพ ยาไปถึงพื้นที่อาจอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือ รพ.จังหวัด ไม่ได้กระจายไปสำรองไว้ที่ รพ.อำเภอ หรือตำบล แต่เมื่อมีการร้องขอ ก็จัดให้ได้ทันที” นายอนุทิน กล่าว.