กรณีข้อเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง “เวลา” ที่อยู่ในรูปถ่ายของ กระติก-อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้จัดการส่วนตัวของ “แตงโม-นิดา” ว่ามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเวลาหรือไม่ ตามที่มีการนำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยนี้ว่า ต่อให้มีการปรับแก้ไขเวลาในรูปภาพจริง ก็ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อรูปคดีแต่อย่างใด เพราะทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบทางเทคนิคได้ว่ารูปภาพเหล่านี้ถูกถ่ายขึ้นมาเมื่อเวลาใด

ระดมหาหลักฐานโซเชียล เวลาปิดสะพานจับพิรุธรูป ‘กระติก’

เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดี ให้ความเห็นอีกว่า รูปภาพแต่ละรูปจะมีฐานข้อมูลหรือรายละเอียดต้นฉบับบันทึกไว้ในตัวอยู่แล้ว และ สามารถตรวจสอบได้ว่า ไฟล์ภาพดังกล่าวมีการแก้ไขมาแล้วกี่ครั้ง เวลาใดบ้าง อีกทั้งช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ใช้เป็นไกด์ไลน์ระบุห้วงเวลาการตกน้ำของแตงโม ในคดี ก็ไม่ได้ยึดเวลาในภาพดังกล่าวเป็นตัวตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะการพิจารณาเรื่องห้วงเวลา ตรวจสอบไทม์ไลน์การสูญหายของ แตงโม ต้องใช้พยานหลักฐานจากหลายๆส่วน มาประกอบกันด้วย