เมื่อวันที่ 6 มี.ค.นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ออกมาปฏิเสธ กรณี น.พ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… และ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ… ระบุถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กรณีการแก้ไขพ.ร.ป. จำนวน 2 ฉบับ ในประเด็นสูตรการคำนวณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ แบบปันส่วนผสม โดยยืนยันว่า นายอนุทิน ไม่เคยมีการพูดจาหารือกับ น.พ.ระวี เลย

“ผมได้รับการยืนยัน นายอนุทิน ไม่เคยไปพูดคุย หรือหารือใดๆ กับ น.พ.ระวี เลย เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เนื่องจากท่านทราบดีว่าเรื่องอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ จึงควรมอบให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณา และที่สำคัญคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทย ได้ลงชื่อเสนอ ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่กำลังพิจารณาในขณะนี้ แนวทางของพรรคจึงเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติที่ได้เสนอไป” นายศุภชัย กล่าว