เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 23 ก.ค. ที่ถนนเอเชีย 41 ช่องทางขาล่องใต้หมู่ที่ 1 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร ได้มีการนำรถแบกโฮมาปรับที่ดินริมถนนสายเอเซีย 41 พร้อมทั้งนำเต็นท์เครื่องกีดขวาง มาตั้งไว้ที่จุดตั้ง เพื่อจัดตั้งจุดสกัดคัดกรองผู้ที่จะเดินทางออกจาก จ.ชุมพร ตลอด 24 ชม.

นายแสงทอง  ชนกเศรณีต์ นายกอบต.สวนแตง กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจากจังหวัดชุมพร ให้ดำเนินการ ตั้งด่านจุดตรวจ จุดคัดกรอง ผู้ที่เดินทางออกจาก จ.ชุมพรเพื่อเข้าสู่ จ.สุราษฏร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. นี้เป็นต้นไป ที่ด่านสกัดคัดกรองจุดนี้ผู้ที่อยู่ใน จ.ชุมพร จะเดินทางออกไปยังจังหวัดอื่นจะต้องมีใบอนุญาต จากฝ่ายปกครองท้องถิ่น อาทิ ที่ว่าการอำเภอ เทศบาลอบต.รวมถึงข้าราชการ ใน จ.ชุมพร ได้มีคำสั่งจังหวัดชุมพรห้ามเดินทางออกนอกจังหวัดชุมพร นอกจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานระบุถึงความจำเป็นในการเดินทาง ส่วนผู้ที่เดินทางผ่านมาจากจังหวัดอื่นจะต้องมีเอกสารจากจังหวัดต้นทางและ ระบุปลายทาง จากหน่วยงานของจังหวัดนั้นๆ

 ในขณะที่ในฝั่งขาขึ้นไปกทม. หรือขาเข้า จ.ชุมพร ได้มีการตั้งด่านคัดกรอง โดยใช้ด่านความมั่นคง ของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เป็นที่ทำการ จะมีการนำเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อส.มาประจำตลอด 24 ชม. เพื่อตรวจสอบผู้จะเดินทางเข้า จ.ชุมพร อาทิ ใบตรวจเชื้อโควิด19 เอกสารการฉีดวัคซีน รายละเอียดการเข้ามายัง จ.ชุมพร และแสกนคิวอาร์โค้ด save ชุมพร และผู้ที่เดินทางผ่าน จ.ชุมพรต้องมีเอกสารแสดงหนังสือจาก จังหวัดต้นทางและปลายทาง จังหวัดชุมพรตั้งด่านบนเส้นทางเข้าออกจังหวัดทุกด้านทั้ง รอยต่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ด่านบ้านพละ บนถนนเพชรเกษม ที่รอยต่อ จ.ระนอง หน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ ที่รอยต่อ จ.สุราษฏร์ธานี ที่ ต.สวนแตง อ.ละแม บนถนนเอเซีย 41 ทั้งเข้าและ ออกจาก จ.ชุมพร ทำให้เส้นทางสายหลักผ่านเข้าออกประตูภาคใต้ถูกปิด เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 แล้ว ถ้าปริมาณผู้ติดเชื้อ ใน จ.ชุมพรไม่ลดลงจะเพิ่มความเข้มข้นของการเข้าออก จ.ชุมพร ต่อไป ในขณะที่ในวันนี้ ยังมีปริมาณรถผ่านเข้าออก จ.ชุมพร มากขึ้นกว่าปกติคาดว่าเป็นเพราะใกล้วันหยุดยาว